Budowa zjazdu, portierni oraz infrastuktury na kampusie uniwersyckim w Poznaniu

Inwestor:
UAM Poznań