Modernizacja ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Rok wykonania:
2018