Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Klukowo

Inwestor:
WZDW w Poznaniu
Rok wykonania:
marzec-lipiec 2015